Vormgeving en realisatie logo Lijf en Wijsheid, visitekaart.