Vormgeving en fotografie van het magazine Concreet – AB Zuid-Holland, editie 15.